Under uppbyggnad, mer historia kommer fortlöpande!

1983


Den 4 December bildades formellt sett det Karlskrona Bågskyttar som vi känner till idag. I följande berättelse kommer jag försöka få ihop en beskrivande text om hur det gick till när klubben bildades och dess historia framåt i tiden. Klubben har funnits och varit aktiv i ett tidigare skede, men i nära femton år var kommunen klubblös sedan gamla Carlscrona Bågskytteklubb lades ner i slutet av 60-talet.


Blekinge Bågskytteförbund hade genom åren gjort många fruktlösa försök att få igång en ny klubb i Karlskrona. 1983 fick man lön för mödan, då gjordes ett lyckat försök att hitta intresserade ungdomar vid ett "provapå"-arrangemang på Chapmanskolan. Richard Yxell från Karlshamns BK höll i trådarna och flera ungdomar ville fortsätta. Blekinge Bågskytteförbunds ordförande Sven Holmberg hade också förberett handlingar med kommunens fritidsnämnd som sedan gärna hjälpte till i starten.


Börje Lönngrehn, Jan Ruthblad och Mercy Agerström var de tre stöttepelarna som fick gå i spetsen vid uppstarten av den nya klubben.


Klubben bildades i Sunnadalskolans gymnastiksal den 4 December 1983, Ingvar Yxell representerade Blekinge BF och överlämnade några pilbågar för instruktion. Ronneby Bågskytteförening lånade ut en stramittavla och tavelställ, pilarna stod Börje och Jan för.


Jakt-SM 1995


Den största och mest arbetskrävande insatsen i klubbens historia fram till idag är nog Jakt-SM 1995. Tillsammans med Ronneby BF planerade och genomförde klubbens medlemmar det bästa Jakt-SM som skjutits på många år.

För att kunna bedriva en verksamhet så behövs det en budget, nån form av finansiering för att betala hyror, diverse avgifter och räkningar.

I början av den nya starten så gick det lite rykten om att det fanns pengar kvar från den gamla klubben. Efter lite sondering så bekräftades ryktet genom Gunnar Asplund på Karlskrona Kommun, summan var på 30,000kr och daterades till 1968.

Pengarna hade utgjort ersättning för den mark klubben haft sin bana på och som klubben förlorade när den nya vägen till centrala Karlskrona byggdes, den väg som idag är stora infartsleden.

När pengarna räknats om enligt konsumentprisindex blev beloppet 107,000kr.


Pengarna betalades dels ut i kontanter och dels i form av en klubbstuga. Klubbstugan byggdes efter en barackritning som tagits fram av skolan till Flottans IF. För att få ett trevligare utseende och komma ifrån det typiska barackutseendet så gjorde chefen för Blekinge Museum Ingemar Jeppsson en insats genom att justera ritningarna så att stugan fick ett utseende som bättre knöt an till Blekinge-traditionen.

När ritningen stod klar så blev det sedan en sammanknytning med Champmanskolans bygg- och anläggningstekniska linje. Det var eleverna där som fick i uppgift att följa ritningen och bygga våran klubbstuga, den byggdes 1984 och står där än idag och är vad vi idag kallar köket och verkstaden.


Runt tretton år senare så lyckades klubben köpa in två militärbaracker, den ena stod på Aspö och den andra på Hasslö. Dessa två fick agera stomme för vad som skulle bli den skjuthall vi använder idag. Skulle klubbens medlemmar själva ha byggt hallen hade det förmodligen aldrig varit möjligt, men tack vare Karlskrona Kommun och deras ALU-arbete så blev bygget gjort, 1997 stod skjuthallen färdig.

Svenska Mästerskap


Klubben har genom tiderna haft flertalet fantastiska skyttar som i olika skjutstilar och tävlingsformer presterat fenomenalt. Nedan finner ni en liten lista med samlade medaljer ifrån Svenska Mästerskapen där klubben har varit representerad av sina fina skyttar.

Guld

Silver

Brons

Mats Fransson

1

2

Beatrice Hansson

2

2

Göran Karlsson

1

2

1