Avgifter 2023/2024

Medlemsavgifter:

Junior (t.o.m. året du fyller 20år): 300kr.

Senior (fr.o.m. året du fyller 21år): 600kr.

Familj (folkbokförda på samma adress): 1000kr.

Prova på avgifter:


Prova på (3 tillfällen): 100kr, dras av på medlemsavgiften vid ansökan av medlemsskap.


Pay & Play (en runda): 50kr/person.

Pay & Play (heldag): 150kr/person.